Hizmetlerimiz: BELGE İNCELENMESİ VE DÜZENLENMESİ

Tapu işlemlerine yönelik düzenlenen belgelerin mevzuata ve işlemlere uygunluğu incelenmektedir (vekaletname, mimari proje , yetki belgesi ). Kat mülkiyetine yönelik olarak ayrıca aşağıdaki belgeler düzenlenmektedir.

a) Kat mülkiyeti listesi düzenlenmesi (arsa payı belirlenmesi ).

b) Kat mülkiyeti yönetim planı düzenlenmesi ( tek ve toplu yapılar ).

Tapu işlemlerinde kullanılacak belgelerin önceden incelenerek, işlemlere uygun hale getirilmesiyle tapu işlemleri en kısa sürede tamamlanacak,belge eksikliği ve içeriğinden kaynaklanan gecikmeler yaşanmayacaktır. Günümüzde mevzuat ve uygulama sıkça değiştiğinden düzenlenecek belgelerin mevzuata ve uygulamaya uygunluğu sağlanmış olacaktır.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!